Informationsside for Brøns Vandværk

Velkommen til Brøns Vandværk.

Brøns Vandværk amba får drikkevand leveret fra Skærbæk Vandværk, da vandværket i Brøns er nedlagt for en del år siden.
Man nedlagde vandværket som en følge af problemer omkring vandkvaliteten til brugerne.
Dengang man etablerede vandforsyningen i Brøns var det kun til Brøns by.

Dette er senere udvidet til også at omfatte Vester Åbølling, Havervad, Kærmark og Normsted.
Disse udvidelser blev besluttet af den daværende kommunalbestyrelse i Skærbæk og det blev pålagt Brøns Vandværk amba, at stå for den praktiske del.
Det er i skrivende stund (marts 2016) stadig ejendomme indenfor forsyningsområdet, som endnu ikke er tilsluttet vandforsyningen.
Der er ca. 263 forbrugere og der leveres ca. 70.000 kubikmeter om året.

Alle digitale vandmålere er nu opsat og første aflæsning er foretaget i januar 2016.